Siirry sisältöön

Luontotietojen hallinta – tietojärjestelmät, luontoseurannat ja luontotietojen hyödyntäminen -seminaari 8.5.2024

Ajantasaista ja kattavaa luontotietoa tarvitaan kunnissa tukemaan maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kevään seminaarissa kuultiin mm. luontotietojen keruusta, hyödyntämisestä, saatavuudesta ja seurannoista. Paikan päällä Kuntatalossa tilaisuuteen osallistui 18 ja linjoilla noin 92 henkilöä.

Ohjeet kunnan LUMO-ohjelman tekemiseksi

Luonnon monimuotoisuus ohjelman eli LUMO-ohjelman avulla kunnat ja kaupungit voivat turvata suunnitelmallisesti luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Luontokunnat-verkosto on laatinut ohjeen Kunnan LUMO-ohjelman tekeminen yhdessä kuntien ja luontokuntatoimijoiden kanssa vuoden 2023 aikana.

Koulutusseminaari kunnille ekologisen kompensaation suunnittelusta ja toteutuksesta 21.8.2023

Ekologinen kompensaation on yksi uusi keino Suomessa hidastaa luontokatoa. Säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta tulivat voimaan uudessa luonnonsuojelulaissa 1.6.2023. Ekologisen kompensaation avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti turvata luonnonmonimuotoisuuden säilymistä tai jopa monimuotoisuuden lisäämistä. Paikan päällä Kuntatalolla tilaisuuteen osallistui 13 ja linjoilla noin 138 henkilöä.

Seminaari ja työpaja kuntien luonnon monimuotoisuusstrategian ja -ohjelman tekemisestä 17.5.2023

Luontokato on noussut ilmaston muutoksen ohella merkittäväksi ympäristökriisiksi. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon suhde on kahtiajakoinen, ja molempien ratkaiseminen yhtäaikaisesti on elintärkeätä. Luonnon monimuotoisuus strategian ja ohjelman eli LUMO-ohjelman avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti vastaamaan noihin suuriin kansainvälisiin haasteisiin. Paikan päällä tilaisuuteen osallistui 32 ja linjoilla noin 45 henkilöä.

Pölyttäjä-seminaari 13.10.2022

Luontokunnat-verkoston pölyttäjäseminaarissa kuultiin esitelmiä pölyttäjäseurannasta, pölyttäjien tilasta ja ennen kaikkea siitä, miten kunnat ja kaupungit voivat huomioida pölyttäjiä kuntametsissä ja rakennetussa ympäristössä. Osallistujia oli paikan päällä 18 ja linjoilla noin 120 henkilöä.

Luontokunnat-verkoston verkostotapahtuma 5.5.2022

Tilaisuuden työpajaosuuden keskeisenä tavoitteena oli kehittää kunnan luontoviisautta osoittavaa kriteeristöä, johon tavoitteellisesta toiminnasta kiinnostuneiden kuntien on jatkossa mahdollista sitoutua. Työpajan pohjana oli lista jo aiemmissa tilaisuuksissa mahdollisiksi kriteeriksi tunnistettuja asioita. Kriteeristön lisäksi työpajassa pohdittiin myös keinoja poikkitoimialaisen työryhmän perustamiseen kunnan luontotyön edistämiseksi. 

Strategisen LIFE-luontohankkeen esittely Luontokunnat-verkostolle 12.5.2022 

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevä webinaari 29.3.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa uutta luontoselvitysopasta ja kuultiin mitä kaikkea tulee huomioida luontoselvitystä tilattaessa. Esimerkiksi kaavoituksessa luontoselvitykset ovat tärkeä tiedonlähde.

Kestävä kuntatyö 2022 – ymmärrystä ja yhteistyötä -weinaari

Seminaarissa kuultiin Suomen biodiversiteettistrategian valmistelusta, maankäytön suunnittelusta, elinympäristöjen hoidosta ja julkisen vallan ohjauksesta ja päätöksenteosta.

Avoimien viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaari 5.10.2021

Viheralueidenhoito webinaarissa kerrottiin perinnebiotooppien uhanalaisuudesta, hoidosta ja perustamisesta. Lisäksi kuultiin katsauksia kuntien toiminnasta ja Kunta- ja Järjestö-Helmestä.

Vieraslajitilaisuus 5.5.2021

Vieraslajitilaisuudessa kuultiin esitelmiä vieraslajien esiintymisestä, niiden torjunnasta, vieraslajiviestinnästä ja vieraslajihankkeista kuten DIASsesta ja VieKas LIFE -hankkeesta.

Indikaattoripaja kunnille -tilaisuus 25.3.2021

Indikaattorityöpajassa kehitettiin yhdessä kuntien kanssa luontokuntaindikaattoreita. Tilaisuuden esityksissä kuultiin, mitä indikaattoreita on jo käytössä ja miten indikaattoreita hyödynnetään suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Vihreä lippu Luonnon monimuotoisuus -oppimateriaali

Tilaisuudessa kuultiin esitelmät luonnon monimuotoisuusteeman sisällyttäminen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Kuntaopas kompensaatiosta

Kuntaopas ekologisesta kompensaatiosta kertoo miten kunta voi toimissaan hyödyntää ekologista kompensaatiota.

Luontokuntaverkoston aloitustilaisuus 24.9.2020

Luontokunnat-verkoston aloitustilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja luontotyön merkityksestä kunnissa sekä tehtiin ryhmätöitä luontokuntatoiminnan käynnistämiseksi.

Esitelmät

Ryhmätyöt 

Tiedostoihin on koottu kaikkien ryhmien vastaukset kyseiseen työpajakysymykseen

Muokattu viimeksi: 14.5.2024
Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo