Siirry sisältöön

Luontokunnat.fi on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämä verkkopalvelu yhdessä Kuntaliiton kanssa.

Luontokunnat.fi on Luontokunnat ja Luontoviisaat kunnat -verkostojen verkkosivusto. Sivusto esittelee kuntien ja kaupunkien toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkitys ja tarve sen turvaamiseen on tunnistettu yhä laajemmin. On myös ymmärretty, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Esiselvityksen ja muiden havaintojen perusteella kunnilla on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti ja tavoitteellisesti luonnon monimuotoisuutta.

Verkkopalvelua julkaistaan suomeksi.

Tekijänoikeudet

Luontokunnat.fi:hin voi linkittää vapaasti ja sen sisältämää tekstiaineistoa voi hyödyntää hyvän tavan mukaisesti. Kuvamateriaalin käytöstä on sovittava erikseen Suomen ympäristökeskuksen erityisasiantuntijan kanssa: riku.lumiaro@syke.fi. Luontokunnat.fi:n aineistoja käytettäessä tulee mainita lähde.

Palvelun käyttäjistä ei kerätä rekisteriä

Palvelun käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Sähköpostiosoitetta ja/tai muita yhteystietoja kysytään palautteen yhteydessä. Käyttäjä voi lähettää palautteen nimettömänä. Yhteystiedot tulee antaa, mikäli haluaa vastauksen palautteeseen.

Evästeiden käyttö ja käytön seuranta

Luontokunnat.fi:ssä käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Kerättäviä tietoja ovat mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin.

Vastuu

Suomen ympäristökeskus vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä.

Suomen ympäristökeskus pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa keskeytyksettä. Käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan eikä Syke vastaa mistään palvelun käytön seurauksena syntyneestä vahingosta. Näin ollen Syke ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, aineiston sisällön muuttamisesta tai palvelun ylläpidon lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo