Siirry sisältöön

Luontokunnat-verkostot

Luontokunnat-logoLuontokunnat -verkostoon liitytään henkilöjäsenenä eikä se velvoita kuntaa ja liittyvää henkilöä mitenkään. Luontokunnat-verkostoon voivat liittyä kuntien viranomaiset, työntekijät ja luottamushenkilöt. Kyse on vapaaehtoisesta verkostosta, joka tukee siihen liittyviä henkilöitä kuntien luontotyössä. Aloitustilaisuuden 24.9.2020 jälkeen yli 250 henkilöä noin 100 kunnasta, kuntayhteenliittymästä ja maakunnista on ilmoittautunut mukaan Luontokunnat-verkostoon.

Luontokunnat sidosryhmälista

Luontokunnat sidosryhmälistaan voivat liittyä kaikki muut verkoston toiminnasta kiinnostuneet kuten järjestöissä ja yrityksissä toimivat sekä muuten vaan kuntien luontotoiminnasta kiinnostuneet. Sidosryhmälistalla olet mukana verkoston sähköpostilistalla ja olet lämpimästi tervetullut mukaan verkoston tilaisuuksiin.

Luontokunnat-verkosto tarjoaa

 • Verkosto järjestää joka kuun toinen tiistai klo 9.00-10.00 aamukahvitilaisuuden ajankohtaisista teemoista.
 • Järjestetään seminaareja, joissa kuntien edustajat voivat esitellä hyviä käytäntöjään ja tutustua toisiinsa.
 • Tarjotaan temaattisia koulutuksia ja tapahtumia, jotka toteutetaan verkossa tai lähiopetuksena.
 • Ylläpidetään sähköpostilistaa kuntien edustajista, jotka ovat kiinnostuneet verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia luonnon monimuotoisuudesta.
 • Viestitään kuntien luontotoimista verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä hyödynnetään jo olemassa olevia kunnille tuttuja verkkosivustoja ja viestintäkanavia.
 • Ylläpidetään Teams-keskustelualustaa ja -viestintäkanavaa, jolla mahdollistetaan laajasti kuntien välisen yhteistyön kehittämisen.
 • Perustetaan alueellisia yhteistyöverkostoja esimerkiksi maakunnittain ja teemoittain.
 • Tehdään yhteistyötä muiden verkostojen kanssa sekä edistetään kuntien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
 • Kannustetaan kuntia hyödyntämään kansalaishavainnointia luontotiedon keräämisessä.
 • Tuetaan kuntia viestinnässä ja markkinoinnissa. Nostetaan hyviä esimerkkejä verkoston ja Kestävyysloikka-sivustolle ja julkaistaan tiedotteita verkoston toiminnasta. Viestitään verkoston toiminnasta ja kuntien toimista sosiaalisessa mediassa.
 • Tuetaan kuntia alan kansainvälisessä verkostoitumisessa.

Luontokunnat-verkosto on tärkeä lisä luontokadon pysäyttämisessä. Kuntien luonnon monimuotoisuuden edistämisteot puhuttelevat kuntalaisia ja yrityksiä tavalla, joka innostaa heitä tekemään tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi, toteaa Jyri Seppälä Ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen professori

Kaupunkikosteikko
Kaupunkikosteikko. Kuva Riku Lumiaro.

Luontokunnat-verkoston rahoituksesta vastaavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus sekä säätiöt ja muut rahoittajat hankerahoituksen kautta. Tulevaisuudessa verkosto pyrkii mahdollisesti rahoittamaan toimintansa kunnilta kerättävän jäsenmaksun ja hankerahoituksen avulla.

Luontokunnat-verkostoa ohjaa ympäristöministeriön nimittämä Luontokunnat ohjausryhmä. Siihen on kutsuttu laajasti eri hallinnon alan toimijoita sekä kuntien ja maakuntien edustajia.

Luontokuntatoiminta on yhteistyötä

Vaikuttava luontotyö edellyttää kunnalta aktiivista panostamista kunnan sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön sekä kunnan toimintojen kehittämistä. Kunnilta toivotaan tiedonvaihtoa Luontokunnat-verkoston kautta muiden toimijoiden kanssa. Monissa kunnissa ratkotaan samoja haasteita ja yhteistyö mahdollistaa muilta oppimisen ja uusien ratkaisujen kehittämisen.

Luontokunnat esiselvitys

Verkoston perustamista edelsi ympäristöministeriön teettämä esiselvityshanke Luontoviisaat kunnat. Sen tavoitteena oli kehittää yhdessä kuntien kanssa toimintamalli verkostomaiselle toiminnalle, joka tukisi monipuolisella tavalla erilaisia kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Esiselvityksen toteuttivat Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto. Esiselvityksessä oli mukana sekä pieniä että suuria kuntia eri puolilta Suomea.

Esiselvityksessä selvitettiin kunnille suunnatun verkkokyselyn ja työpajojen avulla:

 • Millaista tukea ja tietoa kunnat tarvitsevat vahvistaakseen luontonsa monimuotoisuutta ja sen kestävää käyttöä?
 • Mitä esiselvityksessä kuvatun verkoston tulee tarjota, jota muut jo olemassa olevat avoimet kuntaverkostot eivät tarjoa?

Esiselvityksessä kehitettiin kaksi vaihtotehtoista toimintamallia, joista vaihtoehtoa 2 on lähdetty toteuttamaan Luontokunnat-verkostoa perustettaessa.

Yhdyshenkilöt

Riku Lumiaro. Kuva Kai Widell.

Riku Lumiaro

Erityisasiantuntija, Suomen ympäristökeskus

riku.lumiaro@syke.fi

040 509 8654

Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto

tommi.maasilta@kuntaliitto.fi

044 558 5405

Aiheeseen liittyvää

Muokattu viimeksi: 23.7.2024
Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo