Siirry sisältöön

Luontokunnat Aamukahvitilaisuus joka kuun toinen tiistai klo 9.00

Tervetuloa aamukahvittelemaan Luontokunnat-verkoston Aamukahveille klo 9.00-10.00! Aamukahvien tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella muiden kuntien edustajien kanssa tietystä teemasta sekä toki myös muista ajankohtaisista asioista. Aamukahveilla on etukäteen valittu, vaihtuva teema, josta tilaisuuden alussa pidetään kiinnostava alustus. Tilaisuus järjestetään verkossa. Kesän ajaksi teemat ja alustukset jäävät tauolle.

Tulevat Aamukahvit:

 • 9.7.2024 Ei aamukahveja
 • 13.8.2024 Merialuesuunnittelu
 • 10.9.2024 Luontopohjainen hulevesien hallinta
 • 8.10.2024 Suojelualueverkostoa tukevat luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet Suomessa – OECM-alueet kuntien näkökulmasta

Menneet Aamukahvit:

 • 11.6.2024 Pölyttäjäviikonloppu 15.-16.6.2024
 • 14.5.2024 YM:n ajankohtaiset kuulumiset kuten ennallistamisasetus, BD-strategia ja vahojen metsien suojelu
 • 9.4.2024 Missä mennään Metso-ohjelmassa
 • 12.3.2024 Luontomatkailun kehittäminen kunnassa
 • 13.2.2024 Luonnonsuojelualueiden perustaminen
 • 9.1.2024 Lähivihreä tiivistyvissä kaupungeissa -haastekimppuratkaisut
 • 12.12.2023 Avoimien alueiden metsittäminen kunnassa
 • 14.11.2023 Priodiversity Life-hanke
 • 10.10.2023 Kaupunkiniityn perustaminen
 • 12.9.2023 Luontopohjaiset ratkaisut
 • Poikkeus koko päivän ekologinen kompensaatiokoulutus 21.8.2023
 • 11.7.2023 ei aamukahveja
 • 13.6.2023 Yhteistyöllä patojen purkua – case Hiitolanjoki
 • Poikkeus 17.5.2023 koko päivän ohjelma Kuntien luonnon monimuotoisuus strategian ja ohjelman tekeminen 
 • 11.4.2023 Tavoitteellinen luontotyö kunnissa
 • 14.3.2023 Uusi luonnonsuojelulaki kuntien kannalta
 • 14.2.2023 Suomen kansallinen biodiversiteettistrategia 
 • 10.1.2023 Lähiluonnon vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
 • 13.12.2022 Aamukahvikisan voittajien julkaisu ja esitykset
 • 8.11.2022 Ruotsin kuntien biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelutyön esittelyä
 • 11.10.2022 Kuntien maankäyttö ja kaavoitus
 • 13.9.2022 Luonto osana varhaiskasvatusta
 • 9.8.2022 Ei aamukahveja
 • 12.7.2022 Ei aamukahveja
 • 14.6.2022 Kuntien monimuotoisuusohjelmat
 • 10.5.2022 Vieraslajit
 • 12.4.2022 Hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Liito-orava-LIFE)
 • 8.3.2022 EU:n biodiversiteettistrategia
 • 8.2.2022 Luontoloikka ja pohjoismaiset hyvät esimerkit luontotyöstä
 • 11.1.2022 Monimuotoinen luonto osana sosiaalisesti kestävää ja terveellisempää arkea
 • 14.12.2021 Suomen soiden monimuotoisuuden turvaaminen kuntatasolla
 • 9.11.2021 Yhteistyöesimerkkejä vaelluskalakantojen kulkureittien avauksesta ja tietoisuuden lisäämisestä
 • 12.10.2021 Maisemat ja kansainvälinen maisemapäivä
 • 14.9.2021 Hankkeistamalla lisäresursseja kuntien luontotyöhön
 • 10.8.2021 Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa
 • 13.7.2021 Vapaata seurustelua, ei teemaa kahveilla
 • 8.6.2021: Metsätuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen
 • 11.5.2021: Kuntien ja maakuntien päätöksenteko sekä sidosryhmäyhteistyö luontoasioissa
 • 13.4.2021: Kunta-Helmi
 • 9.3.2021: Kuntavaalit ja viestintä
 • 9.2.2021: Monimuotoisuuden arvokartat ja paikkatiedon hyödyntäminen
 • 12.1.2021: Ekologinen kompensaatio

Annika Uddström

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

annika.uddstrom@syke.fi

0295 251 715

Nina Ahola

Nina Ahola

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

nina.ahola@syke.fi

050 331 8936

Menneet tapahtumat

Seminaari kunnille 8.5.2024:
Luontotietojen hallinta – tietojärjestelmät, luontoseurannat ja luontotietojen hyödyntäminen

Ajantasaista ja kattavaa luontotietoa tarvitaan kunnissa tukemaan maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kevään seminaarissa kuullaan mm. luontotietojen keruusta, hyödyntämisestä, saatavuudesta ja seurannoista.

Koulutusseminaari kunnille ekologisen kompensaation suunnittelusta ja toteutuksesta 21.8.2023

Ekologinen kompensaation on yksi uusi keino Suomessa hidastaa luontokatoa. Säädökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta tulivat voimaan uudessa luonnonsuojelulaissa 1.6.2023. Ekologisen kompensaation avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti turvata luonnonmonimuotoisuuden säilymistä tai jopa monimuotoisuuden lisäämistä. Koulutustilaisuudessa kuultiin ekologisen kompensaation perusteista, säädöksistä, todentamisesta ja kertyneistä kuntien ja kaupunkien kokemuksista. 

Seminaari ja työpaja kuntien luonnon monimuotoisuusstrategian ja -ohjelman tekemisestä 17.5.2023

Luonnon monimuotoisuus strategian ja ohjelman eli LUMO-ohjelman avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti turvata luonnnon monimuotoisuuden säilymisen ja tehostaa luontotoimintaansa. Tiliasuus järjestetiin hybridinä. Lisäksi edellisenä iltana järjestettiin kaupunkiluontoretki Töölönlahdelle ja Helsingin keskuspuistoon.

Kuntien pölyttäjäseminaari  13.10.2022

Tilaisuus järjestettiin hybridimuotoisena. Seminaarissa kuultiin muun muassa kuntien tekemästä pölyttäjätyöstä, miten valtio on tukenut kuntia pölyttäjien huomioimisessa, kuinka nurmikot voi muuttaa kaupunkiniityksi ja miten yhdistys voi edistää pölyttäjätutkimusta ja osallistua kimalaisseurantaan. 

Luontokunnat-verkoston verkostotapahtuma 5.5.2022

Tilaisuudessa keskusteltiin Luotokunnat-toiminnan kehittämisestä, verkottauduttiin muiden luontokuntatoimijoiden kanssa, kuultiin ajankohtaisista luonto- ja kuntateemoista sekä tehtiin elämyksellinen luontoretki Vanhankaupunginlahdelle.

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevä webinaari 29.3.2022

Luontokunnat-verkosto järjesti 29.3.2022 klo 9–11 webinaarin, jossa ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle” -oppaan tekijät Katariina Mäkelä ja Pälvi Salo esittelevät vuoden 2021 lopussa julkaistua opasta. Tilaisuus oli tarkoitettu luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille. Webinaarissa luotiin kokonaiskatsaus uuden oppaan sisältöön sekä syvennytään tarkemmin muutamaan aihepiiriin. 

Kestävä kuntatyö -seminaari 22.3.2022

Kaikille kunnille avoin kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämä Kestävä kuntatyö – ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaari tarjosi kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutiin rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-alaisiin teemakokonaisuuksiin hyödyntäen eri kuntaverkostojen sekä järjestäjäorganisaatioiden vahvuuksia sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia.

Luontoviisaat kunnat keskustelu Suuri Luontodialogi-päivänä 9.3.2022

Luontokunnat-verkosto järjesti verkoston jäsenille keskustelun Luontoviisaat kunnat -teemalla. Tilaisuus oli osa Sitran järjestämää Luontodialogi päivän dialogiprosessia. Luontodialogipäivän tavoitteena on ymmärtää paremmin suomalaisten moninaisia luontosuhteita. Miksi ne ovat kullekin merkityksellisiä ja mikä meitä estää pysäyttämästä luontokatoa?

Viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaari 5.10.2021

Luontokunnat-verkoston ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Avoimien viheralueiden hoito – webinaarissa syvennyttiin perinnebiotooppien hoitoon ja avoimien alueiden kunnossapidon kehittämismahdollisuuksiin. Webinaarissa kuultiin eri tahojen kokemuksia ja esitelmiä niin käytännön hoitotyöstä, laidunnuksesta kuin uusimmista tutkimustuloksista. 

Luontokuntien vieraslajitilaisuus 5.5.2021

Luontokunnat-verkosto järjesti 5.5. klo 9.00-15.15 vieraslajiaiheisen tilaisuuden, jossa kuultiin mm. ajankohtaiskatsaus vieraslajilainsäädännöstä, esittelyjä kuntia hyödyttävistä vieraslajihankkeista- ja kampanjoista, kuntien edustajien puheenvuoroja vieraslajien torjunnasta sekä muuta kiinnostavaa!

Biodiversiteetti-indikaattorityöpaja 25.3.2021

Luontokunnat-verkosto järjesti 25.3. klo 9-15.30 verkoston kunnille tilaisuuden, jossa keskusteltiin biodiversiteetti-indikaattorien kehitystyöstä. Tilaisuuden keskeisenä tarkoituksena on koota tietoa kuntien tarpeista.

Ekosysteemitilinpitotyöpaja 12.11.2020

Kunnille suunnatussa ekosysteemitilinpitotyöpajassa käytiin läpi, mitä ekosysteemitilinpidolla tarkoitetaan, mihin sitä voi käyttää kunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa, millaisista asioista voi tehdä ekosysteemitilejä sekä mitä kunnallisen ekosysteemitilinpidon saralla on tapahtumassa.

Muokattu viimeksi: 11.6.2024
Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo