Siirry sisältöön
Luontoviisaat kunnat logo

Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto perustettiin 31.1.2023. Siihen liittyminen edellyttää valtuuston, hallituksen tai muun vastaavaa toimivaltaa käyttävän tahon päätöksellä verkoston jäseneksi. Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyminen edellyttää Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteerien täyttämistä.

Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereillä tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Kunta oman toimintansa lisäksi sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Tekosteikko lisää luonnon monimuotoisuutta
Kaupunkikosteikko Kotkan Sapokassa. Kuva Riku Lumiaro.

Luontoviisaat kunnat -verkosto on tervetullut lisä kuntien luontotyön tukemiseen ja luontotoiminnan linjauksien pohjaksi. Kyse ei ole pelkästään kunnan luontotoiminnan edistämisestä vaan monimuotoinen luonto on tutkitusti eräs kunnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen perusta. Esimerkiksi Kuntaliito kuntakyselyssä luonnonläheisyys on kolmanneksi tärkein asia hyvässä kotikunnassa”, toteaa ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta Kuntaliitosta.

Luontoviisaat kunnat -verkosto tarjoaa

 • Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton muodostama Tukitiimi pitää kullekin uudelle kunnalle palaverin Luontoviisaat kunnat -verkoston toimintavoista. Tässä tapaamisessa kunta voi kysyä verkoston toiminnasta, kriteereistä tai ideointiapua monimuotoisuuskysymyksiin.
 • Kunta saa oikeuden osallistua Luontokunnat-verkoston ohjausryhmän jäseneksi. Jäsen voi olla kunnanjohtaja tai hänen nimittämä kunnan edustaja. Ohjausryhmän kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
 • Tukitiimi järjestää vuosittain tapaamisen Luontoviisaat kunnat -verkoston jäseneksi liittyneille kunnille, jossa tavoitteelliseen työhön sitoutuneet kunnat pääsevät vaihtamaan kokemuksia sekä keskustelemaan haasteita ja onnistumisista verkoston jäsenten kesken. Mahdollisuuksien mukaan edistetään luontoviisaiden kuntien yhteisiä hankerahoitushakuja. Tapaamisten sisältö sovitaan yhdessä verkostokuntien kesken.
 • Tukitiimi tukee luontoviisaiden kuntien lumotyötä asiantuntijatiedon jalkautuksella.
 • Luontoviisaat kunnat -verkoston jäsen saa itselleen käyttöoikeuden Luontoviisaat kunnat-verkoston logoon.

Luontokato pysäytetään kunnissa

Vaikka luontokanto on maailmanlaajuinen haaste, toimet sen pysäyttämiseksi ovat usein paikallisia. Luonnon monimuotoisuuden suurin uhka on maankäytön muutokset, johon kunnilla on kaavoituksen osalta merkittävä vaikutus. Kunnat vastaavat yhdessä maakuntien kanssa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta.

Luontoviisaat kunta sitoutuu oman toimintansa lisäksi vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyminen on käynnissä monessa kunnassa. Ainakin Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Kirkkonummella ja Lempäälässä on tehty aloite verkostoon liittymisestä.

Luontoviisaita kuntia ovat

 • Janakkala, liittynyt 30.5.2023
 • Vihti, liittynyt 22.6.2023
 • Espoo, liittynyt 20.9.2023
 • Akaa, liittynyt 16.11.2023
 • Urjala, liittynyt 16.11.2023
 • Valkeakoski, liittynyt 16.11.2023

Yhdyshenkilöt

Riku Lumiaro. Kuva Kai Widell.

Riku Lumiaro

Erityisasiantuntija, Suomen ympäristökeskus

riku.lumiaro@syke.fi

040 509 8654

Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto

tommi.maasilta@kuntaliitto.fi

044 558 5405

Muokattu viimeksi: 8.3.2024
Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo