Siirry sisältöön

Ohjeet kunnan LUMO-ohjelman tekemiseksi


Kesäinen luontopolku lumo lumo-ohjelma

Luontokato on noussut ilmaston muutoksen ohella merkittäväksi ympäristökriisiksi. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon suhde on kahtiajakoinen, ja molempien ratkaiseminen yhtäaikaisesti on tärkeätä. Luonnon monimuotoisuus ohjelman eli LUMO-ohjelman avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti vastata noihin kansainvälisiin haasteisiin.

LUMO-ohjelman laadinnassa tulee huomioida valmistelun eri vaiheet ja monet sidosryhmät. Valmistelussa on erityisen tärkeää osallistaa niin kunnan sisäisiä kuin ulkoisia toimijoita kuten asukkaita, maan- ja metsäomistajia, kouluja ja päiväkoteja, yrityksiä ja järjestöjä.

Kunnan luontotyön tavoitteena on laajentua LUMO-aloitteesta koko kunnan laaja-alaiseen omistajuuteen. Kunnan LUMO-ohjelman tulee olla kaikkien yhteinen tahtotila kuten maanpuolustus tai suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuuden säilyttäminen. Ohjelman laadinnassa on aina otettava huomioon kunnan omat lähtökohdat.

Luontokunnat-verkosto on laatinut ohjeen Kunnan LUMO-ohjelman tekeminen yhdessä kuntien ja luontokuntatoimijoiden kanssa vuoden 2023 aikana. Verkosto järjesti seminaarin ja työpajan Kuntien luonnon monimuotoisuusstrategian ja -ohjelman tekemisestä 17.5.2023. Tilaisuuden esitykset löytyvät Materiaalit-sivulta.

Lisätiedot

Riku Lumiaro @syke.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo