Siirry sisältöön

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset haettavissa marraskuun loppuun asti


Kunnilla on hyvä mahdollisuus hakea ympäristökasvatuksen hankeavustuksia luonnon monimuotoisuutta turvaaviin kasvatushankkeisiin esimerkiksi tukemalla luontosuhdetta tai kehittämällä luonnonlukutaitoa.

Haku kohdentuu varsinaisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle

Ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen tähtäävälle, hankemuotoiselle toiminnalle voi hakea avustusta ELY-keskuksesta 15.10. – 30.11.2020. Avustukset on tarkoitettu alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäville ympäristökasvatuksen ja -valistuksen kokeilu- ja kehittämishankkeille. Niitä voivat hakea monenlaiset toimijat pois lukien yksityishenkilöt ja valtion virastot.

Avustuksia suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuutta tukeville kasvatus- ja valistushankkeille sekä formaalin koulutuksen ulkopuolella toteutettaville hankkeille.

– Haluamme tänä vuonna antaa aiempaa enemmän tilaa hankkeille, joita toteutetaan varsinaisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Kohderyhmät ja menetelmät voivat olla monenlaisia. Pyrimme olemaan myös avoimia aivan uudenlaisille ideoille, sanoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Luonnon monimuotoisuutta tukeva oppiminen erityisteemana

Sisällöllisenä painotuksena avustushaussa on luonnon monimuotoisuus. Monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonmuutoksen ohella aikamme suurimpia ympäristöhaasteita.

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeissa luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata esimerkiksi tukemalla luontosuhdetta tai kehittämällä luonnonlukutaitoa, aktivoimalla ihmisiä lähiympäristön luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen taikka edesauttamalla kulutuksen kohtuullistamista tai systeemitason muutoksia. Joka tapauksessa hankkeissa on tavalla tai toisella tähdättävä ratkaisukeskeiseen oppimiseen.

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo