Siirry sisältöön

Viisailla maankäytön ratkaisuilla merkittäviä ilmastohyötyjä


Kunnat ja maakunnat voivat vähentää ilmastopäästöjä ja vahvistaa hiilinieluja maatalouden ja metsätalouden ilmastoystävällisillä käytännöillä sekä maankäytön ratkaisuilla. Canemure-hankkeen uusimmat Best practices -julkaisut kokoavat yhteen maankäyttösektorin hyviä käytäntöjä.

”Maankäyttösektorin toimet näyttelevät yhä keskisempää roolia Suomen, kuntien ja maakuntien hiilineutraaliuden tavoittelussa. Alue on uusi, ja käytännön neuvoja on kaivattu. Epävarmuuksista huolimatta vaikutuksiltaan isot ja pienet asiat tunnetaan, joten nyt on aika toimia ilmaston eteen”, sanoo Canemure-hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Metsäpinta-alaa ei tulisi supistaa, koska päästövaikutuksiltaan metsäkato on rinnastettavissa fossiilisiin päästöihin. Puuttomien alueiden metsityksellä voidaan vahvistaa hiilinieluja ja vähentää päästöjä. Turvemaiden maatalouskäyttöä ei pidä kasvattaa, koska viljelytoiminta nopeuttaa turvemaiden hiilen vapautumista ilmakehään. Turvepeltojen metsittäminen onkin yksi keino hillitä päästöjä.

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo