Siirry sisältöön

Vanhan mallin metsänhoito ja ulkoilureittien raivaaminen heikentävät luonnon monimuotoisuutta


Mielipidekirjoitus Tampereen metsien hoidosta 6.4.2021 Aamulehti. Kirjoittajina Saraleena Aarnitaival, Eero Mäkelä, Anne Miettinen ja Tapani Laine.

Miksi kaupunkimetsiä hoidetaan talousmetsinä, vaikka puuntuotannollisia tavoitteita ei ole?

Tamperelaisille on viime vuosina järjestetty mahdollisuuksia osallistua yhteisten metsiemme käytön ja käsittelyn suunnitteluun. Viimeksi kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida metsien hoidon toimintamallia vuosille 2021-2030.

Vaikka päätöstä hoitomallin käyttöönotosta ei tätä kirjoittaessa asunto- ja kiinteistölautakunnassa ole vielä tehty, ”metsänhoidollisia toimenpiteitä” on pitkin talvea suoritettu ja suoritetaan yhä viranhaltijavetoisesti eri puolilla kaupunkia. Esimerkiksi Kaupin metsissä kaadetaan jatkuvasti puita ulkoilureittien ”parantamisen” ja metsätuhojen ”ennaltaehkäisyn” nimissä.

Kaupungin metsätalouspäällikkö Anne Tuominen on julkisuudessa kertonut metsien hoitomallin pysyvän entisenlaisena, vaikka myöntääkin tilanteen muuttuneen kymmenessä vuodessa ilmastonmuutoksen ja luontokadon osalta.

Tämä tarkoittaa, että yhteisiä metsiämme käsitellään seuraavankin vuosikymmenen ajan selluteollisuuden määrittämien, valtakunnallisten ”hoitosuositusten” mukaisesti. Harvennukset jatkuvat, alikasvokset eli lintujen pesimäpensaikot poistetaan eikä lahopuuta jätetä metsiin riittävästi. Metsiä käsitellään ilman järkiperusteita tavalla, joka on tieteellisesti osoitettu ekologisesti haitalliseksi.

Lue lisää Aamulehden sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo