Siirry sisältöön

Tervetuloa Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevään webinaariin!


Luontokunnat-verkosto järjestää 29.3.2022 klo 9–11 webinaarin, jossa ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle” -oppaan tekijät Katariina Mäkelä ja Pälvi Salo esittelevät vuoden 2021 lopussa julkaistua opasta. Tilaisuus on tarkoitettu luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille. Webinaarissa luodaan kokonaiskatsaus uuden oppaan sisältöön sekä syvennytään tarkemmin muutamaan aihepiiriin. Tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa myös keskustelulle.

Tilaisuuteen voi osallistua myös ilman ilmoittautumista

Uusi opas on valmisteltu Suomen ympäristökeskus SYKEssä ympäristöministeriön ohjauksessa. Oppaan tavoitteena on edistää laadukkaan luontotiedon kertymistä, luonnonarvojen huomioon ottamista ja siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Opas ohjeistaa muun muassa luontoselvityksen tilaajaa luontoselvityksen tarjouspyynnön laadinnassa sekä tilattavan selvityksen sisällön ja riittävyyden arvioinnissa.

Luontoselvitysten tekijöille annetaan ohjeita esimerkiksi tietojen keräämisestä maastossa. Oppaassa esitellään myös luonnonarvoihin perustuva arvottamisen luokitus ja kriteerit, joiden perusteella selvitysalueen eri osat asetetaan tärkeysjärjestykseen. Yhdessä arvottaminen ja luonnonarvojen huomioon ottamisesta annettavat suositukset tiivistävät luontoselvityksen keskeisen sisällön.

Aika: 29.3.2022 klo 9–11

Paikka: Microsoft Teams

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo