Siirry sisältöön

Tämän syksyn METSO-rahoitushaku talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu


Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa 15.9.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut tämän syksyn METSO-rahoitushaun valtakunnallisille talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille. Hankkeiden avulla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteita ja luonnonhoidon käytännön toteutusta talousmetsissä. Rahoitushakemusten tulee olla ministeriössä viimeistään 15.11.2020.

Kehittämishankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä vuosittain yhteensä noin 350 000 euroa. Kuluvan vuoden lopussa on tarkoitus käynnistää 1–2 hanketta ja vuoden 2021 alussa toiset 1–2 hanketta. Hankkeita varaudutaan rahoittamaan myös vuosina 2022–2023, jos valtion talousarviossa osoitetaan niille tarvittavat määrärahat.
Hankehaussa on kolme teemaa, joiden aihepiiristä voi tehdä esityksiä. Esityksiä voi tehdä myös hankkeista, jotka kehittävät ja vakiinnuttavat aiemmissa METSO-hankkeissa tunnistettuja hyviä luonnonhoidon käytäntöjä ja toimintamalleja.

Hankehaun teemat ovat:

Luonnonhoito virkistyskäyttömetsien monitavoitteisen käytön tukena. Virkistyskäyttömetsien hoidossa korostuvat eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja mahdollisuudet lisätä monimuotoisuusarvoja. Hankkeissa tulee kehittää virkistyskäyttömetsiin soveltuvia monimuotoisuutta säilyttäviä ja lisääviä luonnonhoidon keinoja sekä valmistella niistä neuvonta- ja koulutusaineistoja.

Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena. Monet talousmetsien luonnonhoidon keinot edistävät myös pölyttäjien esiintymistä. Hankkeissa voidaan esimerkiksi tehdä selvitys, joka käsittelee metsäpölyttäjälajiston monimuotoisuutta edistäviä talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja niiden kohdentamista erilaisiin metsäisiin ympäristöihin. Hankkeissa voidaan kehittää myös uusia keinoja metsäpölyttäjäkantojen vahvistamiseksi.

Metsäisiä luontotyyppejä koskevan tiedon ja luonnonhoidon taso paremmaksi. Monimuotoisuuden turvaamistoimenpiteissä vähemmälle huomiolle jääneistä metsäluontotyypeistä tarvitaan lisää tietoa ja niiden luonnonhoidon menetelmiä tulisi kehittää. Hankkeissa tulee tuottaa tietoa luonnonhoidon ja suojelun tueksi. Lisäksi voidaan esimerkiksi valmistella käytännön oppaita luontotyyppien tunnistamiseen ja tarjota koulutusta metsäalan toimijoille.

Tarkemmat tiedot hankehausta sekä hakuohjeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo