Siirry sisältöön

Puukunnostuksia Liedon ennallistetulla suolla


Liedon pohjoisosassa lähellä Auraa sijaitseva kunnan omistama muutaman hehtaarin kokoinen suoalue ennallistettiin huhtikuun lopulla 2021. Suo ojitettiin perusteellisesti reilu 60 vuotta sitten, mutta työ on ollut tarpeeton, koska ojituksen vaikutus metsän kasvuun on ollut vaatimaton. Ennallistamisessa suo-ojat tukittiin yhtä reunaojaa lukuun ottamatta niistä aikanaan nostetulla turpeella.

Ennallistettu suo on ollut alun perin pääosin mäntyä kasvavaa rämettä ja reunaosat kuusivaltaista korpea. Lieto sai suon ennallistamiseen ympäristöministeriöltä Kunta-Helmi -erityisavustuksen. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa.

Puukunnostuksilla monimuotoisuus- ja vesiensuojeluhyötyjä

Ennallistetulle suolle jätettiin yksi reunusoja täyttämättä, jotta vältytään mahdolliselta viereisin kiinteistön vettymiseltä. Tästä virisi ajatus, että ojan vettä voisi sopivasti padota aiheuttamatta haittaa viereiselle kiinteistölle. Padottamisen hyötynä on suon vesitalouden nopeampi palautuminen lähemmäs ojituksia edeltänyttä tilannetta. Lisäksi haluttiin lisätä padottavaan ojaan puuta, koska sillä on todettu olevan monimuotoisuus- ja vesiensuojeluhyötyjä.

Lue lisää Valonian uutiskirjeestä

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo