Siirry sisältöön

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Suomen parhaana maisemahankkeena


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu tänään Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Maisemasymposiumissa 4.11.2020.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on palkittu tänään Suomen parhaana maisemahankkeena 2020. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Palkinnon luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Maisemasymposiumissa 4.11.2020.

”Perämeren rantaniittyjen hoitohanke on laajuudessaan kansainvälistä tasoa oleva esimerkki rantaniittyjen kunnostuksesta ja hoidosta. Se osoittaa, että luonnonhoidossa voidaan saavuttaa mittavia tuloksia ympäristö- ja maaseutuviranomaisten sekä paikallisten karjatilojen ja maaseutuyrittäjien yhteistyöllä. Hanke toimii tärkeänä esikuvana tuoreen Helmi-elinympäristöohjelman perinnebiotooppi- ja lintuvesiteemoille”, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Perämeren rantaniittyjen kunnostuksen vuonna 1995, jolloin arvokkaita rantaniittyjä oli jäljellä enää vain parisataa hehtaaria. Umpeenkasvaneita alueita on onnistuttu kunnostamaan ja palauttamaan laidunnuksen piiriin yhteensä 4000 hehtaaria. Avoimet rantaniityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja perinteiselle maisemalle. Erityisesti linnusto ja kasvillisuus ovat hyötyneet maisemanhoidosta. Edelleen jatkuva hanke toimii esimerkkinä muille vastaaville luonnonhoidon toimenpiteille.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 4.11.2020

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo