Siirry sisältöön

Monimuotoisuutta tukevien alueiden (OECM) tunnistaminen ja raportointi tuovat näkyväksi monimuotoisuuden säilyttämiseksi tehtyä työtä kunnissa


Keväinen lehto

OECM (Other Effective area-based Conservation Measures) tarkoittaa muita kuin varsinaisia luonnonsuojelualueita, joiden käytössä turvataan tehokkaasti ja pitkäjänteisesti kyseisellä alueella esiintyvät luontoarvot. Näitä alueita kutsutaan Suomessa monimuotoisuutta tukeviksi alueiksi. Monimuotoisuutta tukevien alueiden osoittaminen on osa kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian toimeenpanoa.

Ympäristöministeriön käynnistämä Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke arvioi ja kokoaa tietoja aluetyypeistä, jotka voivat täyttää monimuotoisuutta tukevan alueen kansainvälisen määritelmän. Kunnissa ja kaupungeissa nämä kohteet voivat olla esimerkiksi kaavalla suojelluiksi osoitettuja metsiä ja luontoalueita, kansallisia kaupunkipuistoja tai niiden osa-alueita sekä retkeily- ja ulkoilualueita, joita hoidetaan ilman puuntuotannollisia tavoitteita. Kuntien osalta OECM-määrittelytyö alkaa pilotointivaiheella vuoden 2024 syksyllä. 

OECM-hankkeen lisäksi vuoden 2024 alussa käynnistyi EU-rahoitteinen, Suomen kaikkien aikojen suurin luontohanke, Priodiversity LIFE. Yhtenä osana hanketta on kehittää luonnon monimuotoisuutta tukevien (OECM-) alueiden tunnistamista kuntien kaavoitusprosesseissa. Hankkeessa mukana olevat ELY-keskukset ja ympäristöministeriö tuottavat kuntien avustuksella opasmateriaalia, joka on valmistuttuaan kaikkien kuntien käytössä. Työ alkaa vuoden 2024 lopussa.

Monimuotoisuutta tukevia alueita raportoidaan luonnonsuojelualueiden ohella kansainvälisiin tilastoihin, ja niitä seurataan EU:n biodiversiteettistrategian suojelutavoitteiden toteutumisen mittarina. Kriteerit täyttävien alueiden raportointi ei vaadi maanomistajalta toimenpiteitä tai aiheuta muutoksia alueiden hallintaan ja käyttöön.

Lisätietoa

Ilona Aalto, OECM-hankkeen koordinaattori
Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Lue aiheesta lisää

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo