Siirry sisältöön

Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoiminta-verkostohankkeille avattu rahoitushaku


Maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö tiedottaa

Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022.

Metsien suojelua, hoitoa ja käyttöä yhteensovittavissa yhteistoimintaverkostohankkeissa voi olla mukana esimerkiksi metsänomistajia, ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, kuntia, yrityksiä, järjestöjä ja muita toimijoita. Verkostohankkeiden rahoittamiseen on käytössä vuosittain yhteensä noin 100 000–150 000 euroa. Vuonna 2023 on tarkoitus käynnistää 1–3 hanketta. Hankkeita varaudutaan rahoittamaan myös vuosina 2024–2025, jos valtion talousarviossa osoitetaan niille tarvittavat määrärahat.

Haussa on mukana kolme teemaa

Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa monimuotoisuusjatkumoita ja tukea metsänomistajia omaehtoisessa luonnonhoidossa.

Tarkemmat tiedot hankehausta ja sen teemoista sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät MMM:n verkkosivuilta.

Tutustu aiempiin sekä käynnissä oleviin yhteistoimintaverkostohankkeisiin.

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295162190, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maarit Loiskekoski, ympäristöneuvos , ympäristöministeriö, puh. 0295250169, etunimi.sukunimi@gov.fi

Kaisu Aapala, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295251052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo