Siirry sisältöön

Luontoviisaat kunnat -verkosto perustettu


Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto perustettiin 31.1.2023. Siihen liittyminen edellyttää kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöstä. Tavoitteellisen Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereillä (alla avattuna) tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta.

Oman toimintansa lisäksi kunta sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Tavoitteellisen Luontoviisaat kunnat -verkoston liittymisen edellytykset ovat seuraavat:

Luontokriteerit

Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteerit PDF-tiedostona.

Toimintalinjaukset

 1. Kunta ottaa monimuotoisuusnäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.
 2. Kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä muu kunnan työntekijä toimii Luontoviisaat kunnat-verkoston johtoryhmän jäsenenä. Johtoryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa.
 3. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja Luontoviisaat kunnat -verkoston tukitiimin (Syke ja Kuntaliitto) välillä.
 4. Kunnan perustamassa työryhmässä on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat (ks. luontokriteerit). Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia haittoja luonnon monimuotoisuudelle. Työryhmä voi olla myös alueellinen, jo toiminnassa oleva kunnan työryhmä tai laajennettu työryhmä, joka edistää luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
 5. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat esimerkiksi seuraavista tehtävistä:
  1. Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma luonnon monimuotoisuutta edistävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.
  2. Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kunta edistää Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteerien täyttymistä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.
  3. Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät toimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla tai muulla kuntalaiset laajasti tavoittavalla tavalla. Tieto tehdyistä toimista toimitetaan myös Luontoviisaat kunnat -verkoston tukitiimille (Syke ja Kuntaliitto). Valtakunnallisesti kiinnostavat luontotoimet voidaan viedä myös Luontoloikka-verkkopalveluun > Kestävyysloikka.fi.
  4. Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain toiminnan saavutuksista.
  5. Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään mahdollisuuksista turvata luonnon monimuotoisuutta.
  6. Luonnon monimuotoisuudesta viestiminen voidaan liittää esimerkiksi osaksi varhaiskasvatusta sekä opetussuunnitelmaa, tai muulla kunnan valitsemilla keinolla.

Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyminen

Verkostoon liittyminen on mahdollista jatkuvasti. Tervetuloa mukaan! Tutustu verkoston liittymisen edellytyksiin ja ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Luontokunnat-verkoston tukitiimiin.

Kunnan katsotaan täyttävän Luontoviisaat kunnat -verkoston liittymiseen kriteerit, kun se sitoutuu kaikkiin yllä mainittuihin kriteereihin.

Käsittelyprosessi

Miksi kunnan kannattaa liittyä mukaan tavoitteelliseen Luontoviisaat kunnat -verkostoon

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo