Siirry sisältöön

Luontokunnat-verkoston aamukahvit 12.4.2022: Hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Liito-orava-LIFE)


Tervetuloa verkoston aamukahveille 12.4.2022 klo 9-10! Aamukahvien teemana on hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Liito-orava-LIFE).

Liito-orava-LIFE-hankkeen (2018-2025) tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa. Luontokunnat-verkoston aamukahveilla hankkeessa mukana olevat kaupungit Espoo, Kuopio ja Jyväskylä kertovat hyvistä käytännöistä, joiden avulla liito-oravan elinympäristöt kaupunkiympäristössä turvataan. Aamukahveilla keskustellaan muun muassa liito-oravatiedon hallinnasta, liito-oravan elinympäristöjä turvaavista kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä kulkuyhteyksien turvaamisen periaatteista kaupungeissa.

Ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus, Tommi Maasilta (Kuntaliitto)
9.05 Hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Espoon, Kuopion ja Jyväskylän edustajat)
9.35 Yhteistä keskustelua ja kysymyksiä
10.00 Tilaisuuden päätös

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo