Siirry sisältöön

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää ekologista siirtymää


Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatiman laajan arvion mukaan Suomen luonnon monimuotoisuus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana jatkanut vähenemistään, mutta kehityksen suunta voidaan kääntää. Muutos saavutetaan kasvattamalla tehokkaimmiksi havaittujen toimenpiteiden mittakaavaa sekä ottamalla luonnon monimuotoisuus huomioon kaikessa päätöksenteossa. Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 arvioinnista vastannut tutkijaryhmä pitää välttämättömänä, että Suomessa toteutetaan 2020-luvulla ekologinen siirtymä luonnon monimuotoisuutta vaalivaan kestävän kehityksen yhteiskuntaan. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi).

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian viisi päämäärää ja 20 tavoitetta ovat tukeneet vastaavien, vuonna 2010 Japanin Nagoyassa sovittujen YK:n biodiversiteettisopimuksen strategisten päämäärien ja Aichi-tavoitteiden toteutusta Suomessa. Strategian käytännön toteutusta edistävän kansallisen toimintaohjelman 105 toimenpiteen toteutus on onnistunut melko hyvin eri ministeriöiden jaetulla vastuulla. Toisaalta useat toimenpiteet eivät ole olleet kuitenkaan riittävän kunnianhimoisia, jotta ohjelman tavoitteet olisi voitu saavuttaa. Päätöksenteossa luonnon monimuotoisuutta koskevat tarpeet ovat pääosin jääneet muiden tavoitteiden varjoon. Myöskään yrityksiä, järjestöjä ja kuntia ole vielä otettu riittävissä määrin mukaan luontotalkoisiin.

Suomi valmistautuu uusiin kansainvälisiin tavoitteisiin nykyisen kansallisen strategian ja toimintaohjelman vaikuttavuuden tarkastelulla. Tutkijaryhmän raportin sisältämä vaikutusarviointi ja suositukset edistävät uuden kansallisen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2021‒2030 valmistelua. Raportti luovutettiin tänään ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle.

Lue lisää SYKEn tiedotteesta 26.8.2020

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo