Siirry sisältöön

Luonnon virkistyskäytön strategian laadinta on alkanut


Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnon virkistyskäytön strategian laadinnan. Tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Lisäksi selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme. Strategian on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

”Luonnossa liikkuminen on meille suomalaisille yhteinen asia. Viimeistään koronapandemian tuoma ulkoiluinto on osoittanut meille lähiluonnon merkityksen. Luonto on todellinen henkireikä sekä virkistyksen ja ilon lähde. Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen kohentaa mielialaa, palauttaa suorituskykyä ja auttaa stressistä palautumisessa. Uudella virkistyskäyttöstrategialla haluamme tuoda näitä hyötyjä entistä laajemmin suomalaisten tietoon ja käyttöön”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Luonnon virkistyskäytön strategia on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Strategia laaditaan tämän vuoden aikana ja sen toimet ulottuvat vuoteen 2030 saakka.

Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys lisää liikkumista luonnossa. Jos esimerkiksi lähimetsä on helposti saavutettavissa, siellä käydään enemmän. Virkistyskäyttöstrategian tietopohjaa luo luonnon virkistyskäytön inventointi, jonka Luonnonvarakeskus LUKE toteuttaa kymmenen vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään kolmas inventointi. Se antaa tietoa siitä, miten suomalaisten luonnossa liikkuminen on muuttunut. Selvityksen mukaan ulkoilun suosio näyttää säilyneen korkeana: lähes kaikki suomalaiset (96 %) harrastavat ulkoilua. Koronapandemia on lisännyt suomalaisten innostusta liikkua lähiluonnossa.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo