Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuus ratkaistaan paikallisesti – nyt juhlitaan kuntien luonnonsuojelutyötä


Toukokuun kolmennella viikolla vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuusviikkoa ja 22.5. Suomessa juhlistetaan luonnon monimuotoisuuden päivää. Tiesitkö, että ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään usein paikallisesti?

Kunnat muun muassa

• kartoittavat alueensa luontoarvoja
• ohjaavat maankäyttöä luonnonarvoja vaalien
• torjuvat haitallisia vieraslajeja
• toteuttavat luonnonsuojeluhankkeita
• kunnostavat vesistöjä
• uudistavat metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä
• hyödyntävät luontopohjaisia ratkaisuja, kuten hulevesikosteikkoja, monimuotoista viherrakennetta ja viherkattoja, kaupunkirakenteessa
• tarjoavat luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia ja oppimisympäristöjä sekä edistävät luontomatkailua
• lisäävät kuntalaisten luontotietoisuutta kampanjoilla, valistuksella ja kasvatuksella.

Kunnille tarjolla tukea luontotyöhön

Kuntien merkitys luonnon monimuotoisuuden edistäjinä on tunnustettu ja kuntien toimia halutaan tukea. Historiallinen päänavaus työn tueksi on ympäristöministeriön avaama erityishaku kuntien luonnonhoitotöihin.
Erityishaku on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. KuntaHelmi-ohjelmassa ympäristöministeriö myöntää kolmen miljoonan euron erityisavustuksen kunnissa tehtäviin luonnon ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Hakuaikaa on 30.8. saakka.
Kuntien roolia halutaan vahvistaa myös lainsäädännön kautta. Luonnonsuojelulain uudistukseen on asetettu alatyöryhmä laatimaan ehdotuksia kuntien tehtävien kehittämisestä luonnonsuojelulaissa. Kuntaryhmässä on monipuolinen edustus erilaisista kunnista aina Utsjoelta Espooseen. Kumppaneina toimivat Luonnonsuojeluliitto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Kuntien luontotoiminnan verkosto käynnistyy

Pian toimintansa aloittaa myös kuntien luontotoiminnan verkosto. Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto alkavat koordinoida toimintaa, jossa kunnille ja maakunnan liitoille tarjotaan asiantuntijatukea, luonnonsuojelutyön vertaistukea, yhteistyön foorumi, tietoa, koulutusta ja yhteistä hankekehittelyä.
Luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneet kunnat ja maakuntien liitot ovat tervetulleita aloitustilaisuuteen 24.9.2020 Kuntatalolle.
Kunnat ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastokriisissä, on syytä uskoa kuntien kykyyn myös luontokriisin ratkojina!

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto, p.040 824 4401, miira.riipinen(a)kuntaliitto.fi
Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus SYKE, riku.lumiaro(a)ymparisto.fi, p. 040 509 8654
Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus SYKE, annikka.uddstrom(a)ymparisto.fi, p. 0295 251 715

Tutustu myös

Kunnat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta yhteistyöstä
Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo