Siirry sisältöön

Luonnon kirjo: Jaa edistyksellinen tekosi Kestävyysloikka.fi:ssä!


Suomen ympäristökeskus SYKE on uudistanut Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelunsa Kestävyysloikaksi. Uutena osuutena loikkapalvelussa on luontoloikat. Verkkopalvelu kannustaa kaikkia suomalaisia – niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luontoa ja luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen.

Kustannustehokas tapa kestävyysmurroksen edistämiseksi

Palvelu on avoin, pysyvä ja ilmainen kaikille toimijoille: kunnille, yrityksille, järjestöille, asukkaille, seurakunnille, tutkimushankkeille jne.

Palvelun tarkoituksena on koota edistykselliset käytännöt yhteen palveluun siten, että eri toimijoiden ei tarvitse käyttää resursseja omien referenssipalveluidensa rakentamiseen ja ylläpitoon.

”Kestävyysmurroksesta kiinnostuneiden ja sitä edistävien tahojen kannalta on myös mielekästä, että toimenpiteet löytyvät saman osoitteen alta. Haluamme tarjota valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä edistyksellisille toimenpiteille ja auttaa niiden monistamisessa joka puolelle Suomea”, verkkopalvelun päätoimittaja Ulla Ala-Ketola Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Luontoloikilla haetaan vaikuttavuutta paikalliseen toimintaan

Luontoloikka on toimenpide, joka tähtää luontokadon pysäyttämiseen. Hyvä luontoloikka kuvastaa kunnan uudenlaista toimintaa, joka taustoitetaan ja jossa kerrotaan päätöksentekoprosessista, kustannuksista, toimenpiteistä, luontohyödyistä ja viestinnästä.

Luontoloikka on toimenpide, joka

Toistaiseksi palvelussa esitellään seitsemän luontoloikkaa. Esimerkiksi Niittykummut tärkeä osa viihtyvyyttä ja viheralueita Lappeenrannassa -loikassa kerrotaan ratkaisusta, jossa puistoihin rakennettavilla niittykummuilla on saavutettu monenlaisia hyötyjä. Ne ovat tarjonneet monille hyönteisille, etenkin pölyttäjille uuden elinympäristön, kukkivat kummut ovat olleet kaupunkilaisten mieleen ja kummuissa on uusiokäytetty kaupungin työmailta tulevia puhtaita ylijäämämaita. Parhaimmillaan loikassa voidaan edistää kiertotaloutta, hidastaa ilmastonmuutosta ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Luonnon kirjosta 2/2022

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo