Siirry sisältöön

Laskuri puun käytön ilmastovaikutusten arviointiin


Laskurilla voit havainnollistaa, miten metsän hiilivarasto kehittyy yli ajan ja millaisia ilmastovaikutuksia siihen liittyy.

Metsien hiilinielut ja hiilivarasto

Metsien hiilinielut vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Metsät toimivat hiilinieluina, mikäli metsiin sitoutuu enemmän hiiltä tai muita kasvihuonekaasuja kuin sieltä vapautuu. Tällöin metsien hiilivarasto kasvaa. Puuston kasvu ja karikesyöte maaperään ovat metsien hiilivarastoa lisääviä tekijöitä. Hakkuut ja puunkorjuu sekä puuston lahoaminen ja maahengitys ovat puolestaan metsien hiilivarastoa pienentäviä tekijöitä. Metsissä tapahtuu aina kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia, minkä seurauksena metsät ovat joko nettonieluja tai nettolähteitä.

Lue lisää Hiilineutraalisuomi-sivustolta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo