Siirry sisältöön

Lähiluonto on porvoolaisille tärkeätä


Porvoon kaupungin Hyvinvointia luonnosta -kyselyyn vastanneet vierailevat lähiluonnossa joko viikoittain tai päivittäin. He kokevat saavansa luonnosta voimaa arjessa jaksamiseen ja luonnon koetaan parantavan hyvinvointia. Luonnossa oleskellaan puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Käytetyimpiä luontokohteita ovat Porvoon keskustan läheiset lähiluontoalueet.

Porvoon kaupunki selvitti keväänä 2021 kaupunkilaisten luontosuhdetta. Hyvinvointia luonnosta -kyselyyn vastasi 424 porvoolaista. Kyselyä tullaan hyödyntämään kaupungin luonto- ja hyvinvointityössä. Kyselyn tulokset löytyvät Porvoon kaupungin verkkosivuilta:

Lähiluontoon mennään kävellen

Lähes puolet vastaajista ilmoitti käyvänsä luonnossa joko viikoittain tai päivittäin. Vain muutamakymmen vastaaja kertoi käyvänsä luonnossa harvemmin. Yleensä luonnossa oleskellaan puolesta tunnista tuntiin tai kahteen. Harvemmin luonnossa vain käväistään tai siellä vietetään enemmän aikaa.

Useimmiten lähiluontoon lähdetään jalkaisin. Suosituimmat luontokohteet ovatkin aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Suosittuja lähiluontokohteita ovat mm. Porvoonjoen viheralueet, Gammelbacka, Haikkoo ja Sikosaari. Autolla tai pyörällä käväistään hieman kauempana kuten Emäsalon tai Vessölandetin kärjessä.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista kertoivat, että luonnolla on tärkeä merkitys hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Myös muiden vastaavien kyselyiden ja tutkimuksien tulokset ovat samansuuntaisia. Säännöllinen luonnossa oleskelu ei pelkästään virkistä sillä se myös edistää fyysistä ja henkistä terveyttä monella tapaa.

Luonnosta lähdetään hakemaan rauhaa, kävelemään ja lenkkeilemään sekä nauttimaan maisemista ja metsän tuntuman tuntemisesta. Kesäisin ja syksyisin marjastus ja sienestäminen ovat hyvä syy lähteä luontoon. Luonnossa viihtymiseen vaikuttaa ennen kaikkea rauha ja hiljaisuus sekä alkuperäisen luonnon läheisyys.

Korona on merkittävästi lisännyt porvoolaisten luonnossa liikkumista. Lähes puolet vastaajista on hieman ja reilu viiden osa on paljon lisännyt luonnossa liikkumistaan. Noin neljänneksen liikkumiseen korona ei ole vaikuttanut lainkaan ja vain parikymmentä vastaajaa on vähentänyt luonnossa vietettyä aikaa.

Avoimissa vastauksissa toivottiin enemmän luontokohteita ja merkittyjä luontopolkuja, Vastauksissa nousi esiin porvoolaisten huoli luontokohteiden turvaamisesta rakentamiselta ja avohakkuilta.

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo