Siirry sisältöön

Kymenlaaksoon perustettavat luonnonsuojelualueet lausunnoille


Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Kymenlaakson maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon. Kymenlaaksoon on tarkoitus perustaa yhteensä 70 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 3 400 hehtaaria.

Valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 10 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 2 200 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 60 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 1 200 hehtaaria. Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään, Virolahden sekä Iitin, Heinolan ja Loviisan kuntien tai kaupunkien alueella.

Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungeissa sekä Pyhtään ja Virolahden kunnissa sijaitseva Itäisen Suomenlahden vesien luonnonsuojelualue on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueeksi erillisellä valtioneuvoston asetuksella.

Luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Kymenlaakson maakuntaa edustavien soiden, vanhojen metsien, lehtojen sekä Kymijoen saarten ja rantojen suojelemiseksi. Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvataan tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnonympäristöjä. Luonnonsuojelualueet tukisivat retkeilyä, luontoharrastusta, opetusta ja tutkimusta.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo