Siirry sisältöön

Kuntien tehtäviä selvitettiin osana luonnonsuojelulain uudistusta – kuntaryhmä julkaisi ehdotuksensa


Kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuutta yhteistyössä muiden kanssa, sillä ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään usein paikallisesti. Kunnat ohjaavat maankäyttöä, kartuttavat luototietoja ja ovat aktiivisia luonnonsuojelu ja -hoitotyössä. Kunnilla on myös tärkeä rooli kuntalaisten luontotietoisuuden lisääjänä.

– Toistaiseksi kuntien toimivalta luonnonsuojelulaissa ja tietoisuus kuntien luontotoimista on ollut vähäistä. Kunnat ovat ilmaisseet halunsa ja kykynsä edistää luonnon monimuotoisuutta, mutta riittävästi kannustimia luontotyön tueksi ei ole ollut tarjolla, kertoo ryhmän puheenjohtajana toiminut Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Voimassa oleva luonnonsuojelulaki on peräisin 1990-luvulta. Sen mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Edistämistehtävien kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi luonnonsuojelulain uudistamisen yhteydessä. Keskeinen kysymys on, miten kunnan edistämistehtävää voitaisiin ajantasaistaa niin, että se vastaisi tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Edistämistehtävän kehittämistä pohdittiin Kuntaliiton, kuntien, ympäristöministeriön ja sidosryhmien yhteistyössä.

Lue aiheesta lisää Kuntaliiton sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo