Siirry sisältöön

Kuntien luontotyötä tukevan verkoston aloitustapaaminen


Luonnon monimuotoisuuden merkitys ja sen turvaamisen tarve on tunnistettu yhä laajemmin. Ratkaisut luonnon muotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on kykyä ja halua tehdä monipuolisia ja tavoitteellisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia ja tätä työtä tukemaan perustetaan kuntien toiveesta nyt yhteistyöverkosto.

Verkosto tulee kokoamaan yhteen luonnon monimuotoisuuden parissa kunnissa työskentelevät ja tukemaan verkostoitumista, tiedonvaihtoa ja yhteisten hankkeiden suunnittelua. Verkosto tähtää kuntien ja kunnille tukea tarjoavien organisaatioiden yhteistyöhön.

Aloitustilaisuudessa 24.9.2020 kuullaan perustettavan verkoston suunnitelmia, kehitetään verkoston toimintaa, keskustellaan ja verkostoidutaan muiden aiheen parissa kunnissa työskentelevien kanssa.

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251715 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto, p. 040 8244401, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo