Siirry sisältöön

Kuntia mukaan hankeyhteistyöhön pölyttäjien auttamiseksi


Tapio ja Suomen ympäristökeskus SYKE etsivät hankeyhteistyöhön kuntia, joilla olisi kiinnostusta toteuttaa maillaan pölyttäjien tilaa parantavia hoitotoimia. Toimien tulisi sijoittua talouskäytön ulkopuolella oleviin metsiin, kuten virkistysalueille. Kyseessä on MetsäGroupin avaama hankehaku, johon hakemukset tulee jättää marraskuun loppuun mennessä.

Tapio ja SYKE ovat esittämässä hakuun hanketta, johon mukaan lähteneet kunnat tarjoaisivat käyttöön maa-alueitaan pölyttäjien tilan parantamiseksi. Hanke perustuu Tapion ja SYKEn suunnitteluosaamiseen ja MetsäGroup toteuttaa käytännön hoitotoimet henkilö- ja konetyönä. Esikartoituksessa tunnistetuille metsäisille kohdealueille kuten reunametsät, metsäsaarekkeet ja kulttuurihistoriallisten kohteiden lähimetsät, suunniteltaisiin pölyttäjiä hyödyttäviä hoitotoimia.

Kunnilta ei lähtökohtaisesti odoteta taloudellista panosta muuten kuin toiminnan suunnittelutyön osalta ja luovuttamalla käyttöön tarvittavia lähtöaineistoja esim. karttoja kunnan omistamat maa-alueista. Kunnat voisivat jälkikäteen hyödyntää hoitokohteita esimerkiksi ympäristöviestinnässä tai luontopolkukohteina sekä osana luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutuksessa.

Hankeyhteistyöstä kiinnostuneet kunnat ottakaa yhteyttä 10.11.2021 mennessä

– Asiantuntija Sara Turunen, Tapio oy, p. 050 564 5839, sara.turunen@tapio.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo