Siirry sisältöön

Kunnille ja järjestöille yli 3,8 miljoonaa euroa luonnonhoitotöihin


Ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY-keskus tiedottavat

Kunta- ja Järjestö-Helmi-avustusta myönnettiin yhteensä 46 hankkeelle. Hankkeet kohdistuvat soihin, lintuvesiin, kosteikkoihin, pienvesiin ja rantaluontoon, sekä metsäisiin elinympäristöihin. Hankkeet rahoittavat toimenpiteitä omalla rahallaan noin 678 000 eurolla.

Syksyllä käynnistetty avustushaku herätti jälleen laajasti kiinnostusta kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja vesiosuuskunnissa. Hakemuksia saapui yhteensä 62 ja kokonaisuudessaan avustusta haettiin lähes 5,6 miljoonalla eurolla.

”Helmi-ohjelmassa tartumme hyvin konkreettisella tavalla Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn, eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Kuntien ja järjestöjen hankkeet ovat tärkeä osa Helmi-ohjelman toteutusta. Lisäksi ne tarjoavat monelle mahdollisuuden osallistua luonnon tilan parantamiseen”, sanoo Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen.

Hankkeita Hangosta Kittilään ja Vaasasta Tohmajärvelle

Kunta- ja Järjestö-Helmi -hankkeita toteutetaan koko Suomessa. Yksi kohdekeskittymä on aivan eteläisimmässä Suomessa sijaitseva Hankoniemi. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin vetämässä yhteishankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan yhdeksää eri aluetta avustuksen turvin. Useiden uhanalaisten hyönteis- ja kasvilajien elinympäristönä toimivien avointen hiekkarantojen ja paahdeympäristöjen umpeenkasvua pyritään torjumaan kone- ja ihmisvoimin. Samalla lukuisia uhanalaisia perinnebiotooppeja, kuten ketoja ja niittyjä, hoidetaan niitto- ja raivaustoimilla.

Avustusta sai myös esimerkiksi Värtsilän riistamiehet ry Pohjois-Karjalassa sijaitsevan kansainvälisesti arvokkaan Sääperin lintuveden kunnostukseen. Jo useiden kunnostustoimien kohteena ollutta vesistöä kohennetaan lisää toteuttamalla noin kolmen hehtaarin kokoinen kosteikko sekä lisäämällä umpeenkasvaneen rantaluhdan avovesialueita. Kunnostus tukee koko Värtsilän laakson luonnon monimuotoisuutta ja lisää elinympäristöjä järven taantuneelle pesimälinnustolle sekä tuhansille sitä levähdyspaikkana käyttäville muuttolinnuille.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo