Siirry sisältöön

Kokemäen kaupunki kestävälle tielle


Toukokuussa 2022 Vihreässä lipussa tehtiin historiaa, kun ensimmäinen kokonainen kaupunki liittyi mukaan ohjelmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki Kokemäen kaupungin kasvatuksen, koulutuksen vapaa-ajantoimijat lähtevät rakentamaan tahoillaan kestävämmän tulevaisuuden toimintamallia.

Jatkossa Kokemäen päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa toimivat lapset ja nuoret pääsevät tekemään konkreettisia muutoksia kestävämmän tulevaisuuden eteen. Kaupungin yksiköiden liityttyä Vihreään lippuun lähdetään eri toimipisteissä toteuttamaan ympäristötietoutta ja -taitoja kasvattavaa ja samalla ympäristökuormitusta pienentävää toimintaa – projekti kerrallaan.

Vihreän lipun toimintamallissa lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaiken keskiössä. Opettajien ja kasvattajien tuella he valitsevat vuoden tai puolentoista mittaiselle projektilleen teeman, jonka ympärille toiminta keskittyy. Jätteiden vähentämisen tai energian säästämisen projekteissa yksikön omaa ympäristökuormitusta on mahdollista pienentää tehokkaasti, kun taas esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen perehtyessä luodaan myös syvempää ymmärrystä ympäristöasioiden linkityksistä ja kokonaisuuksista sekä voidaan vaikuttaa omaan lähiympäristöön näistä näkökulmista.

Kaupungin strategia ohjaa kohti vihreää tulevaisuutta

Vihreä lippu on ollut esillä keskusteluissa yksittäisissä kouluissa Kokemäellä jo aiemmin, jopa vuosia sitten. Kokemäellä on kuitenkin tänä vuonna julkaistu uusi kaupunkistrategia, jossa vihreät arvot on nostettu näkyvästi esille, ja Vihreään lippuun siirtyminen on asetettu selkeäksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Strategian innoittamana hautumassa ollut idea saatiin koko kunnan voimin nyt toteutumaan.

Kokemäen kunnan sivistysjohtaja Juha-Pekka Pihlman kertoo, että Vihreältä lipulta odotetaankin tukea tavoitteiden saavuttamiseen. ”Toiveena on erityisesti se, että yksikkömme saavat vietyä ylevät tavoitteensa eteenpäin aina ruohonjuuritasolle saakka”, Pihlman sanoo.

Ylpeydellä uusia tavoitteita toteuttamaan

Vihreä lippu -ohjelma on vielä kaikille toteuttamaan lähteville yksiköille uusi, mutta yhteinen aloitus on luontevaa toteuttaa nyt lukuvuoden alussa. Vihreä lippu -ohjelman puolesta järjestetään uusille osallistujille perehdytystilaisuuksia ohjelmaan. Näihin on helppo osallistua sijainnista huolimatta etänä. Kokemäen koulujen, päiväkotien ja vapaa-ajantoimijoiden kanssa toteutetaankin omat perehdytystilaisuudet, jotta kaikki saavat heti alussa samat tiedot tavoitteista ja pääsevät yhteisen ideoinnin äärelle.

Sivistysjohtaja Pihlman on ylpeä omasta kotikaupungistaan, joka lähtee nyt laajalla rintamalla viemään vihreitä arvoja eteenpäin: Kokemäki on ensimmäinen Vihreään lippu mukaan lähtenyt kokonainen kaupunki. Marraskuussa 2021 myös Paltamon kunta on liittynyt ympäristöohjelmaan. Kirkkonummelta koko varhaiskasvatus on mukana Vihreässä lipussa.

Keinoja kunnalle ajaa kestävää asiaa eteenpäin

Vihreään lippuun voivat lähteä mukaan niin yksittäiset koulut, päiväkodit kuin vapaa-ajantoimijatkin. Kunnilla on myös mahdollisuus tehdä päätöksiä laajemmin koko kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan mukaan liittymisestä. Monissa kunnissa kestävän elämäntavan teemat ovat tavalla tai toisella ajankohtaisia, mutta niiden jalkauttaminen ruohonjuuritasolle, kaikkien kuntalaisten arkeen voi olla haasteena. Vihreä lippu -ohjelmaan kunnan voimin liittyminen varmistaa valmiit, laadukkaat materiaalit kasvatuksen ja -koulutuksen käyttöön sekä tarjoaa tukea kestävien arvojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjaavat vahvasti kestävän elämäntavan arvoihin, ja kestävien toimintatapojen oppiminen tulee olla osa kasvatusta ja opetusta.

Lähde mukaan

Vihreä lippu ohjaa pitkäjänteisesti kestävälle polulle, lähtisikö teidänkin kunta mukaan edistämään kestävää tulevaisuutta?

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo