Siirry sisältöön

Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa


Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Jotta tähän päästäisiin, hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen kunnan toimintaan. Arjen kestävät valinnat on tehtävä kuntalaisille helpoiksi.

Arjen kestävä elämä
Asunnot, työpaikat ja lähipalvelut tulee sijoittaa siten, että niihin on mahdollisimman helppo kulkea kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennettä käyttäen. Myös kunnan liikenneratkaisuilla tulee edistää kestäviä kulkumuotoja. Viheralueiden tulee olla kaikkien kuntalaisten helposti saavutettavissa.

Ilmastonmuutos ja luontokato haltuun
Kunnan säästeliäs maankäyttö ja tiivis taajamarakenne edistävät hiilineutraaliutta. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitava esimerkiksi luontoalueet, hulevesi- ja tulvariskit, rakennusten elinkaarenaikaiset päästöt ja kestävä energiantuotanto.

Kansalaiset osa ratkaisua
Kestäviä ratkaisuja tulee kehittää avoimesti ja yhdessä kuntalaisten kanssa. Kannattaa perustaa esimerkiksi kansalaisraateja ja kansalaisten, muiden sidosryhmien ja virkamiesten välisiä yhteistyöryhmiä. Jakamistalouden ratkaisut luovat yhteisöllisyyttä ja uudenlaista yritystoimintaa.

Lue lisää SYKEn Policy Briefistä

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo