Siirry sisältöön

Kestävä kuntatyö -seminaari 22.3.2022


Lämpimästi tervetuloa kaikille kunnille avoimeen kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämään Kestävä kuntatyö – ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaariin 22.3.2022. Tilaisuus tarjoaa kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutaan rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-alaisiin teemakokonaisuuksiin hyödyntäen eri kuntaverkostojen sekä järjestäjäorganisaatioiden vahvuuksia sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia. Tilaisuudessa kuulet myös konkreettisia käytännön esimerkkejä kuntaverkostoista.

Tilaisuus järjestetään etätilaisuutena. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkit tilaisuuteen viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Ohjelma

9:00 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Miira Riipinen. Kuntaliitto

9:15 Osio I: Ajankohtaiskooste maankäytön, rakentamisen ja ilmastonmuutoksen lakiuudistuksista räätälöitynä kunnille

10:10 Tauko

10:20 Osio II: Rakennuspalikat vaikuttavan kestävyysmurroksen tekemiseen
Osiokokonaisuus on rakennettu ennakkokyselyssä saatujen kuntatoiveiden pohjalta.

I. Kestävä talous- ja ilmastojohtaminen kunnissa – miten se tehdään?

II. Kestävä kaavoitus- ja maankäyttö

12:20 Lounastauko

13:05 Osio III: Kuntien tärppikimara

Ajankohtaista kiertotaloudesta

Kestävät hankinnat

Energia

Monimuotoisuus

Kestävä kehitys

13:50 Yhteisen osion päätössanat ja ohjeistus tuleviin rinnakkaistilaisuuksiin, Hanna Savolahti SYKE & Okariina Rauta Motiva

14:00 Tauko (siirtyminen rinnakkaistilaisuuksiin)

14:15 Osio IV: Rinnakkaistilaisuudet

Tämän osion ryhmät ovat rinnakkaisia. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään kaikkien ryhmien osallistumislinkit, joka mahdollistaa sen, että osallistuja voi vierailla vapaasti haluamissaan ryhmissä. Osallistujien on mahdollista jättää ennakkoon kysymyksiä rinnakkaistilaisuuksien eri teemaosioihin. Ennakkoon jätetyt kysymykset välitetään rinnakkaistilaisuuksien järjestäjille ja näihin kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmä 1: Kiertotalous. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja vaihtamaan käytännön kokemuksia kuntien ja alueiden kiertotaloustyöstä niin onnistumisista kuin kohdatuista haasteista. Tämä tilaisuus on erinomainen paikka esitellä oman kuntasi tai alueesi kiertotalousonnistuminen. Voit lähettää ilmoittautumisen yhteydessä ennakkoon kysymyksiä, joita käsittelemme tilaisuuden aikana yhdessä kuntaverkoston edustajien sekä osallistujakuntien kanssa.

Osion järjestävät Circwaste-hanke, FISU-verkosto ja Teolliset symbioosit-palvelu.

Ryhmä 2: Luonnon monimuotoisuus. Tervetuloa kuulemaan Luontokunnat-verkostosta, Suomen kansallisesta biodiversiteettistrategiasta sekä ekologisesta kompensaatiosta. Voit jättää oheisista teemoista ennakkokysymyksiä järjestäjille.

Osion järjestää Luontokunnat-verkosto.

Ryhmä 3: Vähähiilisyys Tervetuloa keskustelemaan ja vaihtamaan käytännön kokemuksia kuntien ja alueiden vähähiilisyystyöstä. Tarkoituksena on tarjota kunnille mahdollisuus yhteiseen keskusteluun, tiedonvaihtoon ja vertaistukeen. Keskustelussa nostetaan esille ilmoittautumisen yhteydessä esiin nousseet ajankohtaiset tarpeet ja teemat kuntien vähähiilisyystyössä. Paikalla on Hinku-verkoston ja kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETSin) edustajia sekä näiden verkostojen kunta- ja alueellisia toimijoita.

Osion järjestävät Canemure-hanke, Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS), Hinku-verkosto ja FISU-verkosto.

15:30 Tilaisuuden päätös

Järjestäjät

Circwaste – Canemure – FISU – FISS – Hinku – KETS – Luontokunnat

SYKE, Motiva, Kuntaliitto, YM, Energiavirasto

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo