Siirry sisältöön

Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa -haastekimppujulkaisu


Uusniitty Tampereen kaupungissa. Kuva Riku Lumiaro.

Suomen ympäristökeskuksen fasilitoiman Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa -haastekimppuhankkeen tavoitteena oli kuntien ja kaupunkien kanssa yhteiskehittää erilaisia ratkaisuja kaupunkiympäristön luontohaasteisiin. Haastekimppu oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa Kestävä kaupunki ohjelmaa. Muita haastekimppuja olivat Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu ja Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa.

Hankkeessa kehitettin ratkaisuja erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttämiseen kasvavassa kaupungissa, viherrakenteen lisäämiseen tiivistyvässä kaupungissa, urbaanien viherratkaisujen hyväksyttävyyden lisäämiseen sekä kaupunkivihreän hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin.

Yhteistyön tuloksena syntyi konkreettisia kehitystoimia, kokemusten jakamista, sekä kotimaista ja kansainvälistä verkottumista. Erityistä huomiota kiinnitettiin monistettavien ratkaisujen tuottamiseen kuten kotimaisten puiden ja putkilokasvien suosiminen viherrakentamisessa.

Julkaisun kansikuva
Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo