Siirry sisältöön

Kaupunkiluonnon turvaaminen edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia


Yli 72 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa, minkä takia kaupunkiluonnolla on suuri merkitys eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Suomen ympäristökeskus SYKE on koonnut yhteistyössä LUKEn, Tapio Oy:n ja Et May Oy:n kanssa tutkimustietoon pohjautuvan tietopaketin luonnon ja viheralueiden vaikutuksista fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja liikkumiseen.

Elämänmittainen lähivihreäpolku -tietopaketti on suunnattu erityisesti kuntien ja kaupunkien päättäjille ja eri toimialojen työntekijöille, mutta sisältö voi palvella myös muita kestävien kaupunkien kehittäjiä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä lähiluonnon merkityksestä sekä edistää tutkimustiedon käyttöönottoa ja soveltamista kaupunkien kehitystyössä viherympäristöjen turvaamiseksi.

Aineisto julkaistaan lähipäivinä ja se on saatavilla osoitteessa kestavakaupunki.fi/lahivihrea. Tietopakettityö on osa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyötä. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita ja ideoida ja edistää ratkaisujen käyttöönottoa.

Erilaisten tarpeiden huomioonottaminen edellyttää laajaa yhteistyötä

Tietopaketissa on nostettu esiin luonnon hyvinvointivaikutuksia ja lähiluontoon liittyviä tarpeita eri elämänvaiheissa. Erilaisten tarpeiden tasapuolinen huomioiminen kaupunkiympäristössä edellyttää useiden toimijoiden yhteistyötä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna lasten luontosuhde on vasta kehittymässä ja edellyttää, että luonto on lähellä kouluja ja päiväkoteja. Työssäkäyville aikuisille luonnon elvyttävä vaikutus voi olla avain stressin hallintaan ja iäkkäillä korostuu viherympäristön esteettömyys.

Tietopakettiin on koottu esimerkkejä toimista lähiluonnon turvaamiseksi ja monipuolisen hyödyntämisen lisäämiseksi. Nämä liittyvät muun muassa kasvien ja maaperän ominaisuuksiin, mielen hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, liikkumiseen ja maankäytön suunnitteluun.

Fyysinen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi

Sosiaalinen hyvinvointi

Luontoon liikkumaan

Viherrakenteen turvaaminen

Hanke on toteutettu osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Lisätietoja

Tutkija Henna Malinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, Kestävän kaupungistumisen strateginen ohjelma, puh. 050 381 2201, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo