Siirry sisältöön

Juhani Damski ja Ilkka Herlin luotsaamaan EU:n biodiversiteettistrategian sitoumustyötä


Ympäristöministeriön asettamat ohjausryhmä ja työryhmä ryhtyvät laatimaan ehdotuksia siitä, mihin toimiin Suomi sitoutuu pysäyttääkseen luontokadon ja kääntääkseen sen tilan kehityksen myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. EU:n komissio odottaa jäsenmailta sitoumuksia biodiversiteettistrategian toimeenpanosta tämän vuoden aikana. Jäsenmaat määrittelevät itse millaisilla toimilla tavoitteet saavutetaan. Suomessa keinojen lähtökohtana on vapaaehtoisuus.

EU:n biodiversiteettistrategiaan on listattu 17 avaintavoitetta, joihin jäsenmaat ovat sitoutuneet. Näistä kolme kohdistuu suojelualueverkostoon. Tavoitteena on kasvattaa suojelupinta-alaa 30 prosenttiin maa-alueilla ja 30 prosenttiin merialueilla EU:ssa siten, että vähintään kolmannes tästä on tiukasti suojeltua. Kaikkien jäljellä olevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu sisältyy tiukkaa suojelua koskevaan tavoitteeseen. Lisäksi tavoitteena on tehostaa suojelualueiden hoitoa. Neljätoista muuta tavoitetta liittyvät elinympäristöjen tilan parantamiseen. Komissiolta odotetaan ennallistamiseen liittyvää lainsäädäntöaloitetta tämän kevään aikana.

Suomen kansallisten sitoumusten valmistelua varten on asetettu hanke, jonka työryhmä valmistelee ehdotukset sitoumuksiksi vuoden 2022 aikana. Laajapohjainen ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja käsittelee työryhmään liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski ja varapuheenjohtajana Ilkka Herlin.

”Laajalla yhteistyölle saamme määriteltyä Suomen kannalta parhaat toimet EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi. Luontokadon pysäyttäminen on koko yhteiskunnan yhteinen tavoite ja sen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta eri sektoreilta,” ohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Damski sanoo.

”Luontokadon torjuminen on välttämättömyys ja Suomen oma etu. Se on myös elinkeinoelämälle tapa osoittaa tuotantotapojensa kestävyyttä,” Ilkka Herlin sanoo.

Suomessa tärkeä periaate tavoitteiden saavuttamisessa on vapaaehtoisuus. Helmi- ja METSO-ohjelma tukevat osaltaan tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo