Siirry sisältöön

Ihan pihalla! – oppilaat ympäristön tutkijoina


Ihan pihalla! –hanke on tarkoitettu peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajat kehittävät pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja –malleja. Niitä voidaan käyttää opetuksessa myös kansainvälisesti. Aluksi opettajat osallistuvat koulutukseen, jossa hankitaan taidot pelien tekemiseen ja lähiympäristön tutkimiseen. Tämän jälkeen opettajat käyttävät saatuja oppeja omassa työssään. Oppilaista kehittyy hankkeen kuluessa vaikuttavia kansalaisia ja teknologiaa hyödyntäviä ympäristöntutkijoita. He oppivat vaikuttamaan globaaleihin ilmiöihin lähiympäristön tutkimuksen ja omien osaamisensa avulla.

Hankkeessa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja ilmiöihin pohjautuvaa oppimista. Oppilaat tutkivat vesi- ja energiatalouteen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa painotetaan digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja.

Hankkeen jälkeen oppilaat osaavat tuottaa ja käyttää avoimen tiedon järjestelmiä ja palveluita sekä rakentaa yksinkertaisia digitaalisia laitteita.

Lue lisää SYKEn sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo