Siirry sisältöön

Hinku-kunta: osallistu ilmastoviestintää koskevaan tutkimukseen


Suomen ympäristökeskus SYKE toivoo kaikkia Hinku-kuntia osallistumaan ilmastoviestintää koskevaan kyselytutkimukseen. Vastauksia toivotaan sekä kunnan ilmastotyötä tekeviltä asiantuntijoilta että viestintä- tai markkinointihenkilöiltä. Kysely on lähtenyt Hinku-kuntiin 16.4.2021. Vastauksia toivotaan riippumatta siitä, viestiikö kunta ilmastotyöstään vai ei.

Tutkimuksessa selvitetään, mikä on ilmastoviestinnän rooli kuntien päästövähennystyössä, miten ilmastotyö näkyy kunnan viestinnässä ja imagossa sekä mitä vaikutuksia viestinnällä on.

Tavoitteena tukea kuntien ilmastoviestintää

Tutkimuksen tavoitteena on tukea kuntien ilmastoviestintää ja tuottaa arvokasta uutta tietoa Suomen kuntien ilmastoviestinnästä ja -imagosta.

”Kunnianhimoinenkaan ilmastotyö ei yleensä tule näkyväksi ilman ilmastoviestintää. Haluamme kartoittaa Hinku-kuntien tilannetta, jotta voimme paremmin tarjota ratkaisuja ja apuja kuntien viestintään”, apulaistutkija Niina Nousiainen SYKEstä sanoo.

”Tutkimuksen avulla voimme jakaa kunnille tietoa ja vinkkejä siitä, kuinka ilmastoasioista viestitään, kuinka ilmastoviestintä on kunnissa järjestetty, miten ilmastoimagoa rakennetaan ja mitä hyötyjä näistä voi olla kunnan houkuttelevuuden ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisen näkökulmista.”

Lue lisää Hiilineutraalisuomi -sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo