Siirry sisältöön

Helmi-ohjelma etsii uusia perinnebiotooppikohteita kunnostettavaksi


Lapin perinnebiotooppien hoidon resurssit suunnataan ensi kesänä Helmi-ohjelmassa kunnostamiseen. Tulevan kevään aikana Lapin ELY-keskus ottaa suunnittelun piiriin myös uusia kohteita. Kunnostamisesta ja hoidosta kiinnostuneita kannustetaan olemaan yhteydessä ELY-keskukseen.

Lapin ELY-keskus jatkaa tulevana keväänä ja kesänä aiemmin Helmi-ohjelmassa kunnostettujen kohteiden niittoa ja laidunnusta sekä etsi uusia kohteita kunnostettavaksi. Kunnostus toteutetaan luonnonsuojelulain perusteella myönnettävällä tuella ja jatkohoidon rahoitus suunnitellaan maanomistajan kanssa tapauskohtaisesti. Tukea perinnebiotooppien kunnostukseen, kuten raivauksiin, aitaamiseen ja materiaaleihin, voivat hakea kunnat ja järjestöt sekä yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt alueellisesta ELY-keskuksesta. Lapin tunnetuista perinnebiotoopeista arvokkaimmat on inventoitu.

Perinnebiotoopit eli perinneympäristöt ovat voimakkaasti uhanalaistunutta luontoamme. Perinnebiotooppeihin kuuluvat niityt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, jotta niiden umpeenkasvu voidaan estää. Perinnebiotooppien hoito auttaa niillä elävää harvinaista ja uhanalaista lajistoa ja turvaa ruoantuotantoa. Niityt ja kedot ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjähyönteisille.

Viime vuonna kunnostettiin viisi kohdetta

Vuonna 2021 Lapin ELY-keskus kunnosti Helmi-ohjelmassa viisi perinnebiotooppikohdetta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kymmenellä perinnebiotoopilla aloitettiin säännöllinen niitto tai laidunnus. Utsjoen Pappilan niityille valmistui uusi lammasaita, ja niityt ovat jatkossa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän hoidossa. Inarissa Pielpajärven erämaakirkolla ja Simossa Pahnilan museon pihalaitumella tehtiin molemmissa kunnostustöitä. Pelkosenniemen Keminsaarilla laidunnus alkoi lampailla ja jatkuu tulevana kesänä lampailla ja naudoilla.

Tulvaniittyjä kunnostettiin Kairalassa ja Rovaniemen Viirissä. Kairalan arvokkaimmat tulvaniityt aidattiin ja niillä aloitettiin lammaslaidunnus Luirolta tuoduilla lampailla. Rovaniemen Viirissä kunnostettiin tulvaniittyjä ja metsälaitumia sekä laajennettiin lammaslaitumia Kemijokivarressa. Vihtarinojansuun merenrantaniityllä aloitettiin vuosittainen ruovikon niitto. Niittyjä kunnostettiin yhteistyössä Simon kulttuurikylien yhdistyksen kanssa. Niityillä aloitettiin myös lammaslaidunnus.

Helmi-ohjelman perinnebiotooppi-teeman parissa työskentelee inventoija ja suunnittelija ympäri vuoden. Lapissa on lisäksi koordinointivastuu pohjoissuomen osalta. Laji- ja luontotyyppi-inventointeja ostetaan konsulteilta ja kunnostukset työllistävät useita yrittäjiä. Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa.

Lue lisää Lapin ELY-keskuksen sivuilta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo