Siirry sisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma rahoittaa 45 luonnonhoitohanketta kunnissa


Helmi-ohjelma saa lisävauhtia 36 kunnassa, kun 45 luonnonhoitohanketta kunnostaa uhanalaisia elinympäristöjä ympäristöministeriön Kunta-Helmi -erityisavustuksella. Osa hankkeista käynnistyi jo alkukesästä ja viimeisetkin alkavat vuoden loppupuolella. Hankkeissa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä kuten pienvesiä, lehtoja, soita, niittyjä ja lintuvesiä. Kunta-Helmi -avustushaku toistetaan ensi vuonna, ja mukaan otetaan myös avustushaku järjestöille.

”Upea nähdä, että kunnissa tunnistetaan lähiluonnon arvo luonnon monimuotoisuuden keskittyminä, ja suojeluarvoista halutaan pitää huolta. Elinympäristöjen heikkeneminen on suurin suora syy luonnon köyhtymiselle, ja tähän pureudumme nyt. Samalla vastaamme korona-ajan trendiin parantamalla luonnossa liikkumisen puitteita, sillä moni Kunta-Helmi -kohteista on myös tärkeä ulkoilupaikka”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kunta-Helmi -erityisavustuksella kannustetaan kuntia paikallisten luontokohteiden kunnostukseen. Touko-elokuussa avoinna ollut haku keräsi 62 hakemusta, joista 45 soveltui Kunta-Helmi -erityisavustuksella rahoitettaviksi. Hankkeiden yhteisbudjetti on noin 3 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustusosuus noin 2,3 miljoonaa euroa. Hankkeilla kunnostetaan kaikkia Helmi-ohjelmaan kuuluvia elinympäristöjä: soita, lintuvesiä, perinnebiotooppeja, pienvesiä ja rantaluontoa sekä metsäluontoa.

”Kuntaliiton selvitysten mukaan valtaosa kunnista tekee hyvin monipuolista luontotyötä ja huolehtii näin luonnon monimuotoisuudesta. Näiden tehtävien resurssit ovat kuitenkin niukat, varsinkin nyt kuntien vaikeassa taloustilanteessa. On todella ilahduttavaa, että hallituksen luontopanostuksista osa on ohjattu myös kuntien luonnonhoitotöiden tueksi. Kunta-Helmi -rahoitusohjelman hakemusten ja hankkeiden runsas lukumäärä ja alueellinen kattavuus osoittavat, että kunnissa kautta Suomen on tahtoa ja kykyä ratkoa globaalia luontokriisiä paikallisilla käytännön toimilla”, iloitsee Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Lue lisää YMn tiedotteesta

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo