Siirry sisältöön

EU:n 2030 Biodiversiteettistrategian vaikutuksia Suomen kannalta arvioitiin laajassa asiantuntijahankkeessa


EU:n BD-strategian jalkautus tulee koskemaan kuntia ja kaupunkeja. Muun muassa vanhojen metsien suojelua tulee tehostaa, torjunta-aineiden käyttöä vähentää ja yli 20 000 asukkaan kaupungin tulee laatia viherryttämissuunnitelma – ilmoittaudu sidosryhmätilaisuuteen 15.6. klo 12.00

Euroopan komissio julkaisi vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian toukokuussa 2020. Strategiassa on esitetty koko EU:ta koskevat tavoitteet toimiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Strategia edellyttää luonnonsuojelun ja ennallistamisen tehostamista sekä monia uusia toimia vähentää ihmisen aiheuttamaa luontokatoa.

Strategian toteuttaminen edellyttää koko EU:n laajuisen suojelualueverkoston kehittämistä sekä kansallisten luonnon ennallistamissuunnitelmien laatimista. Suomessa strategia mahdollistaa entistä tehokkaamman luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Tutkimuksien mukaan Suomen lajit ja luontotyypit uhanalaistuvat, eli toimille on tarvetta.

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo