Siirry sisältöön

Espoo ryhtyi luontoviisaaksi ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista


Luontoviisaat kunnat -verkosto koostuu kunnista, jotka pyrkivät kaikin keinoin vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Espoo on Suomen suurista kaupungeista ensimmäinen, joka liittyy mukaan verkostoon. Espoon kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 9.10.2023.

”Odotamme kovasti pääsevämme mukaan Luontoviisaat kunnat -verkoston toimintaan. Kunnilla ja paikallisyhteisöillä on iso rooli maailmanlaajuisissakin haasteissa, kuten luontokadon torjunnassa. Yhteistyössä muiden kuntien kanssa saamme kaikkialla käyttöön parhaat toimintatavat luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi,” iloitsee Espoon ympäristöjohtaja Tarja Söderman.

Espoo tavoittelee luonnon kokonaisheikentymättömyyttä vuoteen 2035 mennessä

Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyvillä kaupungeilla on neljä vuotta aikaa täyttää verkoston asettamat kriteerit hyväksymisen jälkeen. Espoossa monet kriteereistä täyttyvät jo nyt: esimerkiksi Espoo-tarinassa eli kaupungin strategiassa Espoo on sitoutunut siihen, että kaupunkikehitys on luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää. Lisäksi kaupunki tavoittelee luonnon kokonaisheikentymättömyyttä vuoteen 2035 mennessä. Se on tila, jossa ihmistoiminta ei vähennä luonnon monimuotoisuutta tai luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi perustetussa Luontoviisas Espoo -työssä selvitetään, miten Espoo voi turvata luonnon monimuotoisuutta yhä paremmin. Työn tuloksena syntyy luonnon kokonaisheikentymättömyyden tiekartta, joka sisältää Espoon tavoitteet ja toimintatavat luonnon monimuotoisuuden hyväksi. ”Luontoviisaat kunnat -verkostotyötä toteutetaan Espoossa osana Luontoviisas Espoo -työtä. Verkoston kautta tuomme sidosryhmillemme näkyväksi Espoon vaikuttavaa lumotyötä,” toteaa Söderman.

Kasvavassa kaupungissa luontoarvojen ja rakentamisen yhteensovittaminen ei aina ole mutkatonta. Espoo pyrkii kuitenkin olemaan edelläkävijä kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa. Södermanin mukaan Espoo kerryttää asiantuntemusta ja tietoa muun muassa luonnon kokonaisheikentymättömyyden periaatteista, luontohaittojen lieventämisestä ja ekologisesta kompensaatiosta.

Asukkaat ja yhdistykset mukaan luontotyöhön

Luontoviisaat kunnat -verkoston jäsenyyden myötä Espoossa voi avautua asukkaille, yhdistyksille ja muille sidosryhmille uusia mahdollisuuksia osallistua luontokadon torjuntaan. Vesistökunnostuksia kaupunki on toteuttanut jo pitkään yhdessä paikallisten kaupunginosayhdistysten ja luontojärjestöjen kanssa esimerkiksi Pitkä- ja Lippajärvellä sekä Loojärvellä. Asukasyhdistykset ja yhteisöt ovat lisäksi voineet hakea kaupungilta avustusta vesistökunnostushankkeisiin ja osallistua vuosittain esimerkiksi Laajalahden perinnemaisemaniittyjen hoitoon.

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Tarja Söderman, Espoon kaupunki, tarja.soderman@espoo.fi

Ympäristöasiantuntija Anna Hakala, Espoon kaupunki, anna.hakala@espoo.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo