Siirry sisältöön

Ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä – ehdotus toimintamalliksi


Tilaisuudessa esitellään No Net Loss City-hankkeessa kehitetty maankäytön suunnittelun ja toteutuksen toimintamalli, joka mahdollistaa luontohaittojen välttämisen, lieventämisen ja ekologisen kompensoinnin kuntatasolla. Lisäksi hankkeessa mukana olleet kunnat pohtivat mallin käyttökelpoisuutta ja kehitystarpeita. Tilaisuudessa julkaistaan toimintamallin esittelevä raportti ja siihen liittyvä viestintäpaketti.

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, 00530 Helsinki (+ Kunta-tv stream)
Aika: tiistaina 4.10. klo 12-15

Tilaisuus on kaikille avoin

Tilaisuus on avoin ja suunnattu etenkin kunnissa maankäytön suunnittelun ja toteutuksen parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille.

Toimintamalli perustuu No Net Loss City -tutkimushankkeessa järjestettyihin työpajoihin, joihin on osallistunut kuntien viranhaltijoita Helsingistä, Espoosta, Lahdesta ja Jyväskylästä, asiantuntijoita Kuntaliitosta ja Sitrasta sekä tutkijoita Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista ja Suomen ympäristökeskus SYKEstä. Työpajojen työskentelyä on fasilitoinut Akordi Oy.

Hanketta ovat rahoittaneet Sitra ja Kuntaliitto.

Tilaisuuden ohjelma

12.00 Avauspuheenvuoro (Kuntaliitto)
12.10 NNL City -hankkeen esittely
12.25 Ekologinen kompensaatio kuntien maankäytössä – ehdotus toimintamalliksi
13.10 Tauko
13.30 Näkemyksiä toimintamallista ja sen käyttöönotosta

Tanja Hämäläinen, erikoissuunnittelija, yleiskaava, Espoon kaupunki
Lasse Miettinen, johtava asiantuntija, kestävyysratkaisut, Sitra
Sanna Suokas, yleiskaavoittaja, Lahden kaupunki
Mervi Vallinkoski, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Laura Walin, yksikön päällikkö, ympäristönsuojelu ja ohjaus, Helsingin kaupunki

14.45 Miten työ jatkuu tästä eteenpäin?
15.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus tullaan tallentamaan ja sen voi katsoa myös jälkikäteen.

Lisätietoja hankkeesta: Panu Halme, panu.halme@jyu.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Anni Kettunen, anni@akordi.fi

Ympäristöministeriön logo
Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kuntaliiton logo